Software

Nabídka programů pro zeměměřiče z naší produkce.

 • Hlavní specializací našich programů jsou práce v KN se zvláštním důrazem na tvorbu geometrických plánů.
 • Programy však najdou uplatnění prakticky ve všech oborech souvisejících s měřením "na zemi", tedy i ve stavebnictví, GIS apod.
 • Články o programu GEUS

  Články, informace, návody, zajímavosti, nápady o programu GEUS.

  6. 1. 2020 | Článků: 4

 • GEUS

  Základní výpočetní a CAD zeměměřický software.

  •  Základní výpočty včetně zpracování dat z totálních stanic.
  •  Tvorba map velkých měřítek v digitální formě.
  •  Tvorba geometrických plánů.
  •  Práce s výměnným formátem katastru nemovitostí VFK - import i export.
  •  Práce s rastrovými mapami včetně jejich přímého stahování ze zdrojů na internetu.
  •  Exporty a importy CAD formátů DXF, DWG, DGN ...

  4. 5. 2017 | Rubrika: Software

 • GEOMETR

  Poloautomatické vytváření, tisk a export tabulek geometrických plánů.

  •  Naplnění parcel starého a nového stavu z programu GEUS nebo ručně.
  •  Poloautomatické vytvoření dílů parcel.
  •  Automatický výpočet/vyrovnání výměr.
  •  Automatické vygenerování tabulek geometrického plánu.
  •  Možnost editace výsledných tabulek pro zvláštní případy.

  4. 5. 2017 | Rubrika: Software

 • GeusNET

  Výpočet a vyrovnání měřických sítí pomocí MNČ

  •  Nadstavba programu GEUS.
  •  P
  oloautomatický výpočet polygonových pořadů a geodetických sítí.
  •  Možný výpočet přímo z dat měřených totálními stanicemi.
  •  Vyrovnání metodou nejmenších čtverců - MNČ.
  •  Grafické zobrazení konfigurace sítě.

  5. 5. 2017 | Rubrika: Software

 • GeusTrans 2018

  Transfomace souřadnic z ETRS89 do S-JTSK schválená ČÚZK.

  •  Jednosměrný převod souřadnic z ETRS89 do S-JTSK.
  •  Použití zejména pro zpracování měření GNSS přístroji.
  •  Tento program je schválen pro použití v KN, viz programy schválené ČÚZK pro práci v katastru.
  •  Prakticky automatické generování protokolů dle požadavků ČÚZK pro práce v KN z měřených dat.

  4. 5. 2017 | Rubrika: Software

 • HW a SW požadavky na běh programů

  Přehled požadavků programů na HW a SW počítače.

  12. 4. 2023 | Rubrika: Software