GEUS

Výpočetní část:

 • Program obsahuje všechny základní výpočty pro zpracování geometrických plánů (ortogonální a polární metoda včetně volného stanoviska, protínání ze směrů, délek a zpět, kontrolní oměrné, výměry, konstrukční oměrné, spuštění kolmice z bodu k přímce ...) a výpočty základních typů polygonových pořadů.
 • Součástí výpočtů je i zpracování souborů registrovaných v totálních stanicích. Přímou součástí základní verze programu jsou formáty prakticky všech běžně dostupných typů totálních stanic v ČR.
 • Veškeré výpočty jsou průběžně protokolovány. Výstup protokolu je možný i přímo do textových editorů MS Word, Writer z OpenOffice, případně do GeusPTK či GeusEdit (jsou součástí instalace programu). Výpočetní protokol tak lze v průběhu výpočtu editovat. Veškeré body dotčené výpočtem se ihned zaznamenávají i do grafické části programu, do které se lze přepnout v libovolném místě programu.
 • Součástí programu je rozsáhlý soubor funkcí pro práci se seznamem souřadnic.

Grafická část:

 • Výpočetní a malý CAD systém pro zeměměřiče s důrazem na práce v KN, zejména tvorbu geometrických plánů.
 • Program obsahuje veškeré funkce pro práci s formátem VFK, umožňuje export všech potřebných výstupů pro tvorbu geometrických plánů.
 • Podporuje práci s rastrovými mapami včetně jejich přímého stahování ze zdrojů na internetu.
 • Přímá specializace na oblast tvorby map od úplného základu. Do těchto vlastností patří především bezproblémová změna měřítka mapy bez ztráty informací a vzhledu, vyspělá spolupráce se seznamy souřadnic včetně změny kresby reagující na změny souřadnic ve výpočtech apod.
 • Program obsahuje téměř všechny značky dle mapového klíče původní ČSN (a samozřejmě také všechny značky pro tvorbu katastrální mapy). Lze vytvářet bloky kresby, které se chovají jako značka a tím vytvářet vlastní značky. Kresbu lze dělit až do 63 vrstev. Mimo jiné lze provádět následující akce: hromadnou editaci kresby, výběry a filtrace prvků přes číslo bodu, barvu, vrstvu, kód značky atd.
 • Podpora vytváření mapových listů S-JTSK.
 • Veškeré vlastnosti prvků (vrstvu, barvu, typ čáry, značku a způsob umisťování značky) lze měnit pomocí jednoho tlačítka pro zvolení "stylu kresby". Tyto styly kresby jsou pod plnou kontrolou uživatele. To vše umožňuje snadnou standardizaci struktury kresby v rámci firmy a hlavně pro vytváření map ve formátu VKM (Výměnný formát Katastrální Mapy).
 • Kresbu lze exportovat do formátů DXF, DGN, DWG (např. AutoCAD, MicroStation, AutoSketch...), VTX + STX (KOKEŠ, Geoplot ...). Import kresby je možný z formátu DXF: import umožňuje přenos linií, textů. Pomocí převodních tabulek lze definovat i převod vrstev, barev, typů čar a také značek. Lze tedy importovat i DKM (digitální katastrální mapa) z formátu VFK, VKM nebo DXF.

Základní požřadavky na HW a SW počítače.

Aktuální změny v programu jsou uvedeny zde...

Vzorové snímky obrazovek programu: