Základní požadavky na HW a SW počítače

Programy GEUS, GEOMETR, GeusNET a GeusTrans jsou kompatibilní s 32-bitovými i 64-bitovými Windows, což reprezentuje Windows XP/Vista/7/8/10/11. V současné době je však funkčnost plně testována pouze na Windows 10 a  novějších, což jsou zároveň doporučené operační systémy pro provoz programu GEUS.

Ve starších verzích Windows než jsou Windows 10 se můžete setkat s určitými omezeními, např.: velikost výkresu, rychlost zpracování, zpracování rastrových souborů a hlavně nefunkčnost služeb propojených na servery ČÚZK. To se týká hlavně Windows XP a starších.

Programy GEUS, GEOMETR, GeusNET a GeusTrans nemají v dnešní době (rok 2023) žádné zvláštní požadavky na HW počítače. Jedná se v zásadě (z hlediska jejich provozu) o běžné kancelářské aplikace, které běží na tom HW (počítači), na kterém lze spustit samotná Windows.

Programy nevyužívají žádná HW urychlení přes grafické karty a ani paralelní zpracování na víceprocesorových či vícejádrových počítačích. Tedy takový speciální HW v počítači (například pro CAD systémy) se na rychlosti těchto programů nijak zvlášť neprojeví.

Programy / aplikace jsou 32-bitové, tedy maximální paměť RAM, kterou jsou schopné využít je 2,2GB RAM. Pokud má však počítač více paměti RAM, projeví se to na rychlosti samotných Windows při používání více aplikací najednou, byť jsou tyto aplikace 32-bitové. 4GB RAM bývají základ pro samotný běh Windows a většina počítačů s Windows má v roce 2023 již alespoň 8GB RAM.

Omezení při použití s disky většími než 2,2TB

Program GEUS využívá databázový server FlashFiler, který má omezení na velikost disků, na které v něm lze ukládat data. Tento databázový serverový program je využíván pro import VFK a následnou práci s daty ISKN na disku. Pro tato data tak nelze využít disky větší než 2,2TB! To platí jak pro lokální disky libovolného typu (SSD, HDD ...), tak i pro síťové disky zvláště na Linuxových úložištích typu NAS (QNAP, Synology ...).

Neplatí to však pro speciální disky označená jako "4K native" resp. 4Kn. S těmi vše funguje až do velikosti 16TB. Tyto disky však nejsou běžné a standardní. Pokud tedy potřebujete v současné době nutně používat import VFK na disky větší než 2,2TB, obraťte se na naší technickou podporu a my Vám vyhledáme a doporučíme právě dostupné varianty takových disků.

Na použití nového databázového systému, který toto omezení mít nebude, se pracuje s předpokládáným termínem dokončení ve verzi 28.0 na konci roku 2023.