GeusTRANS 2018

 • GeusTRANS 2018 je program pro jednosměrný převod souřadnic z ETRS89 do S-JTSK, svým zaměřením je určen zejména pro zpracování měření GNSS přístroji. Tento program je schválen pro použití v KN, viz programy schválené ČÚZK pro práci v katastru.
 • Výstupem z měření GNSS přístroji jsou geocentrické souřadnice ETRS89. Program GeusTRANS 2018 umožňuje transformaci těchto souřadnic (ETRS89) do systému S-JTSK. Výpočet transformace mezi ETRS89 a S-JTSK probíhá pomocí vzorců zpřesněné globální transformace definované prof. Janem Kosteleckým a kolektivem (viz Metodika převodu).
 • Program je prioritně určen pro práce v KN, umožňuje uživateli tvorbu protokolu a příloh – tj. výstupů požadovaných na katastrálních pracovištích obsahujících mimo jiné informace o měřených bodech, počtu satelitů, PDOP apod. Konkrétně se jedná o následující soubory:
  − Protokol určení bodů technologií GNSS
  Příloha č.1 – Měřené body
  Příloha č.2 – Aritmetický průměr souřadnic blízkých bodů
  Příloha č.3 – Seznam výsledných souřadnic
 • Zatím umí program GeusTRANS 2018 pracovat pouze s formátem *. RW5 (např. RTK aparatury Stonex, Spectra Precision, atd), získaným z programu SurvCE (resp. Stonex SurvCE), a to od verze 2.54. U nižších verzí nelze zaručit kompletnost načtených údajů. Pokud potřebujete importovat jiný typ souboru, kontaktujte nás, viz Kontakty.
 • Zároveň bychom rádi poděkovali Ing. Tarabovi za cenné konzultace ohledně výstupů z programu.

Jak program získat?

 • Uživatelé GNSS přístrojů STONEX mají program zdarma.
 • Uživatelům programu GEUS verze 22.0 a vyšší stačí program stáhnout a nainstalovat.
 • Cena upgrade z verze GeusTrans 2014 je 1.900,- Kč bez DPH.
 • Cena ostré licence pro ostatní uživatele je 4.900,- Kč bez DPH.