GeusNET

  • Nadstavba programu GEUS pro poloautomatický výpočet polygonových pořadů a geodetických sítí přímo z dat měřených totálními stanicemi.
  • Lze provést jak polohové tak výškové vyrovnání. Vyrovnání se provádí metodou nejmenších čtverců.
  • Program nelze používat bez základního programu GEUS.