GEUS a DTM

Plánované řešení

 • GEUS bude vzhledem k DTM kraje pouze "utilita" pro její aktualizaci. Tedy GEUS bude umět importovat data v JVF, s těmito daty bude umět pracovat (editovat, vyvářet, mazat) a po jejich kompletní úpravě je bude umět exportovat zpět do souboru v JVF, který bude možno zaslat zpět jako aktualizační soubor pro DTM kraje.
 • GEUS tedy nebude software schopný kompletně vést DTM jako takovou, tedy ho například nebude možné použít pro vedení DTM obce či nějakého závodu. S DTM bude pracovat jen a pouze v režimu "editace změn v DTM" v rámci rozsahu malých a středních zakázek.
 • Naší prioritou je tedy to, že když někdo přijme objednávku na GP a s tím bude souviset i povinnost stavebníka zpracovat geodetické podklady pro DTM (dále jen GP-DTM) z hlediska vrstvy ZPS, tak by mu měl GEUS umožnit je vytvořit  a odevzdat - typicky vše kolem rodinných domů a jiných menších staveb.
 • GEUS uživateli umožní přijmout zakázky pro zaměření vrstvy ZPS DTM kraje, pokud má být výsledkem aktualizační soubor ve formátu JVF DTM.
 • Přípojky sítí k domu (kanalizace, vodovod ...) jsou součástí ZPS, tedy je program GEUS bude umět vytvářet a editovat.
 • V GEUSu v tuto chvíli neplánujeme komunikaci s IS DMVS přes webové služby. Tedy počítáme v GEUSu jen s řešením předávání GAD (geodetická aktualizační dokumentace) přes webový portál DMVS (https://dmvs.cuzk.cz/portal).
 • Určitě nebude možné vést DTM pro jakýkoliv účel přímo v programu GEUS - to bude vždy jen utilita na kreslení a editaci změn v DTM.
 • Určitě nebude řešená vizualizace na úroveň zobrazení dle dřívějších ČSN pro DTM. Pro GEUS se jedná o digitální mapu a kompletní vizualizace pro tisk se neřeší .

Kdy to bude hotové

 • Bohužel jsme úplně neodhadli složitost celé problematiky DTM a tím pádem naše kapacity nutné pro naprogramování všech nutných funkcí. Zpracování formátu jako takového jsme sice měli připravené již před dvěma lety, nicméně použitelná vzorová data byla k dispocici až na podzim 2023 a teprve z nich se ukázalo, že bude problém vše do 1.7.2024 stihnout.
 • Chceme být vůči Vám uživatelům transparentní a přiznáváme, že dosud řešení DTM v GEUSu dokončené nemáme. Věnujeme nyní veškerou energii, abychom k 1.7.2024 měli pro uživatele první funkční řešení s tím, že se bude jednat o opravdu základní funkčnost zákresu do DTM tak, jak jsme slibovali.
 • Předpokládáme, že náběh zakázek s požadavkem na vyhotovení GAD DTM pro stavby bude postupný tak, jak budou tuto povinnost stavebníkům ukládat stavební úřady. Tedy i ve státní správě bude vše nabíhat postupně, stejně jako u geodetů.

 • Pokud pro tento typ Vašich zakázek po 1.7.2024 potřebujete mít okamžitou 100% jistotu, že budete schopní vytvořit a odevzdat JVF DTM a GAD a nebudete moct počkat na dokončení funkčnosti programu GEUS, doporučujeme hledat dočasné nebo i trvalé řešení buď v podobě jiného SW nebo spolupráce se zpracovatelem JVF DTM, který již umí JVF DTM zpracovat. 

 • Celé řešení DTM v rámci programu GEUS bude dokončeno a nadále rozšiřováno v každém případě! Do celého řešení bylo již investováno nemálo času a prostředků, které se naší firmě mohou vrátit pouze pokud bude vše dokončeno a udržováno v aktuálním stavu.
 • V případě, že uživatel programu GEUS  bude schopný dočasně  vyřešit případné zpoždění plné funkčnosti programu pro JVF DTM (odložení předmětných zakázek, spolupráce s jiným zpracovatelem GAD DTM ...), může na jejich dokončení v GEUSu počkat, vyzkoušet si je a následně se rozhodnout, zda je řešení v rámci programu GEUS pro jeho potřeby dostatečné. Přeci jenom se bude jednat o další léta práce na těchto zakázkách, podobně jako u VFK pro KN.
 • Vše je zatím financováno jako investice firmy GEUS ware s.r.o. s tím, že uvolnění v rámci běžné licenční podpory je opět investiční krok naší firmy, aby si co nejvíce našich uživatelů mohlo řešení DTM v rámci GEUSu vyzkoušet naplno a naostro.

Za kolik

 • Minimálně první verze funkcí pro aktualizaci DTM bude uvolněná v rámci standardní licenční podpory programu GEUS, tedy vlastně zdarma pro uživatele poslední aktuální verze programu GEUSu na náklady naší firmy.
 • Je možné, že v budoucnu bude vyšší a dokonalejší verze funkcí pro práci se změnami v DTM změněna na samostatně placený modul.
 • V tuto chvíli nejsme schopní odhadnout, jak se celý systém práce s DTM vyvine a tedy nechceme dávat nesplnitelné sliby.

Předběžný náhled na řešení DTM v GEUSu

Práce s DTM v GEUSu bude hodně připomínat práci s VFK pro KN. Hlavní rozdíl však bude v tom, že se pracuje s objekty, které jsou provázané s databázemi, kde se vyplňují popisné údaje ke každému objektu. Základem tedy bude práce s objektem. Příkladem takové objektu je například bíle zobrazená lomená čára v obrázku níže. Tento objekt pak půjde upravovat pomocí funkcí z následujícího formuláře:

V obrázku níže je bíle zvýrazněný jeden objekt a k němu jsou vypsané popisné údaje z databáze. Objekt v DTM je tedy typicky bod, linie, či plocha. Jedná se tak vlastně z hlediska editace a vytváření o grafický objekt, který byl v původní logice programu GEUS nazýván grafickým prvkem. Údaje o "objektech reálných", jako je třeba dům, jsou vázány na jeho definiční bod. Grafický objekt DTM se tedy v GEUSu skládá z geometrie objektu (bod, lomená čára, uzavřená lomená čára - samozřejmě vše s výškami) a popisných údajů vázaných na tento objekt. Popisné údaje objektu a jeho geometrie se v GEUSu v zásadě řeší odděleně - geometrii lze zadat (nakreslit) samostatně a popisné údaje editovat ve formuláři kdykoliv dodatečně.

Níže jsou náhledy na některé dialogy a formuláře pro práci s JVF DTM. Naší snahou je, aby po 1.7.2024 bylo možné v rámci tohoto formátu nakreslit a odevzdat např. nově postavený rodinný dům, či jeho přístavbu. Funkčnost např. v podobě nakreslení vjezdu do podzemní garáže včetně svislic bude doplňována postupně, stejně jako kreslení čar na body se stejnými souřadnicemi YX a s různými výškami Z (např. obrubník dole a nahoře). Pokusíme se do 1.7.2024 toho stihnout co nejvíce.