GEOMETR

 • Program pro poloautomatické vytváření, tisk a export tabulek geometrických plánů.
 • GEOMETR sice není kybernetickou náhražkou živého zememěřiče, přesto Vám tento program může zrychlit a zpříjemnit práci při výpočtech, vyrovnání ploch a jejich následném sestavení do tabulek geometrických plánu.
 • Program tak i částečně snižuje nároky na kvalifikaci pracovníků při těchto pracích. Jednoduchý geometrický plán pomocí tohoto programu může sestavit i laik seznámený pouze se základy tvorby GP. Avšak i pro velmi složité plány může být tento program platným pomocníkem.

Základní princip programu

 • Nový stav zanesený do katastrální mapy rozdělí původní parcely na jednotlivé díly parcel KN.
 • Každý tento díl je jednoznačně identifikován číslem parcely, do které patřil v původním stavu, číslem parcely, do které bude patřit v novém stavu, a označením dílu. Pokud tedy v rámci jednoho geometrického plánu existují dva díly, které mají obě čísla parcel shodná (např. rozdělení mapovým rámem), musí být odlišeny ještě označením (a,b,a1 apod.).
 • Takto označené díly se zapíší do databáze dílů parcel KN.
 • Program na základě zadaných údajů provede automaticky výpočet a vyrovnání všech dílů na výměry původních parcel s tím, že pokud výměra nové parcely byla určena číselně, bude provedeno nejdříve vyrovnání dílů na tuto výměru, a do vyrovnání původních parcel půjdou tyto díly již vyrovnané. V průběhu všech výpočtů jsou kontrolovány dopustné odchylky s ohledem na nastavené měřítko mapy.
 • Podobně je postupováno při vyrovnání parcel dřívějších pozemkových evidencí (DPE), které jsou rozdělovány díly parcel KN na jednotlivé díly parcel DPE.
 • Aby program správně interpretoval údaje, je zapotřebí dodržet správnou strukturu dat, ta je popsána v následující kapitole.
 • Jako výsledek vygeneruje program dvě okna: Jedno reprezentuje tabulku "Výpočet výměr parcel a dílů" a druhé "Výkaz výměr dle katastru nemovitostí" včetně popisového pole geometrického plánu.
 • V těchto oknech si můžete vygenerované údaje prohlížet, opravovat je a případně přímo vytisknout na tiskárně nebo vykreslit na plotteru jako konečný výsledek.

Tento popis je pouze základním shrnutím programu GEOMETR, jinak je program doplněn množstvím podpůrných funkcí a pravidel.

Aktuální změny v programu jsou uvedeny zde...

Vzorové snímky obrazovek programu: