Ukončení webových služeb WSGP 2.2 a WSDP 2.8 ke dni 5.11.2021

Dne 5.11.2021 dojde na ČÚZK ke změnám webových služeb WSGP a WSDP. Tyto služby jsou v GEUSu využívány ve funkcích Podklady měření - WSGP... (žádost o podklady pro měření) a Odesílání GP - WSGP....

 

WSGP: 

- Stávající verze WSGP 2.2 bude zrušena, nebude dále podporována. ČÚZK zprovozní novou verzi služby WSGP 2.9. a bude podporován souběh verzí WSGP 2.8 a 2.9. 

- Více viz stránky ČÚZK

- GEUS podporuje WSGP verze 2.8  již od první verze GEUS 25.0.1.298 ze dne 18.12.2020. Starší verze nebudou fungovat.

 

WSDP:

- Od 5.11.2021 bude podporována pouze nová verze WSDP 2.9, verze WSDP 2.8 bude k výše uvedenému datu ukončena. 

- Více viz stránky ČÚZK

- GEUS podporuje WSDP verze 2.9 až od verze 25.0.5.323 ze dne 30.8.2021.

 

Tedy z výše uvedeného plyne, že nové verze webových služeb jsou již v programu GEUS podporovány. Pokud budete chtít po 5.11.2021 používat v GEUSu funkce Podklady měření - WSGP... nebo Odesílání GP - WSGP...., je potřeba mít GEUS 25.0 (nejméně verzi 25.0.5.323). Ve starších verzích programu tyto funkce již nebudou funkční. Aktuální sestavení programu lze stáhnout zde: GEUS 25.0.

 
Pozn:  Upozornění pro uživatele OS Windows 8.1 a nižší:
Pokud máte na počítači OS Windows 8.1 a nižší a využíváte služby WSGP z GEUSu, je navíc potřeba použít upravené Knihovny_GEUS25 (WSDP2.9).
Soubory si stáhněte (odzipujte je) a přehrajte jimi stávající soubory v adresáři, kde máte nainstalován GEUS 25.0 (standardně "c:\GEUS\GEUS250").

 

VFK verze 5.6 od 5.11.2021

V souvislosti s instalací nové verze ISKN 9.2 dojde ke změně ve struktuře výměnného formátu ISKN. Nová verze ponese označení 5.6. Více o změnách viz stránky ČÚZK.

Změny ve VFK jsou z hlediska GEUSu tak malé, že nemají vliv na funkce v GEUSu a i stávající sestavení budou s touto verzí VFK nadále pracovat bez problémů.