Přerušení provozu DP a WSDP ve dnech 14.4. - 18.4.2022

Upozorňujeme naše uživatele, že ve čtvrtek 14.4.2022 od 14:30 bude z provozních důvodů zcela přerušen provoz Dálkového přístupu i Webových služeb dálkového přístupu. Obnovení provozu je plánováno na pondělí 18.4.2022 v cca 18 hodin. Z tohoto důvodu budou v GEUSu nefunkční Podklady měření - WSGP... (žádost o podklady pro měření) a Odesílání GP - WSGP..., které funkčnost služeb WSGP vyžadují.

Více viz webové stránky ČÚZK

Přerušení provozu souvisí se zavedním podpory VFK verze 6.0 (změna kódování na UTF-8), které ČÚZK zavádí po 14.4.2022 - viz stránky ČÚZK a články Nové sestavení Geometr 19.0.07 a Nové sestavení GEUS 26.0.3.342.