Nové sestavení GEUS 27.0 a uvolnění GEUS 28.0

Byla uvolněna nová verze programu GEUS 28.0. Hlavním důvodem nové verze je použití kompletně jiného databázového systému SQLite pro práci s daty ISKN a tím související i vnitřně jiný způsob instalace celého programu. Video s rychlým předvedením nového databáze SQLite v GEUSu je zde.

Zároveň s tím bylo uvolněno i nové sestavení GEUS 27.0, které má shodné změny jako verze 28.0 s tím, že verze 27.0 nadále používá původní databázový systém FlashFiler.

Obě verze programu obsahují možnost kontroly souborů PDF před jejich podepsáním, zda jsou v nyní požadovaném formátu PDF/A-2b a výše. Jedná se pouze kontrolu proti chybě uživatele, vytváření PDF je nadále záležitostí virtuálních PDF tiskáren, které nejsou součástí programu GEUS, viz článek na našich webových stránkách.

 POZOR, starší verze programu GEUS 27.0 občas při podepisování PDF rozlišila verzi PDF jako 1.4 a automaticky ji konvertovala na 1.7 a tím odstranila příznak PDF/A, tedy po 1.7.2023 takové PDF na KÚ neprojde. Stáhněte prosím co nejrychleji poslední verzi 27.0, která toto řeší, případně můžete rovnou přejít na verzi 28.0.

 Podrobněji:

Pokud máte zakoupenou licenční podporu programu GEUS pro rok 2023, můžete novou verzi 28.0 začít okamžitě používat.

Pokud jste verzi 27.0 zakoupili jako UPGRADE a verzi 28.0 nemáte předplacenou formou licenční podpory, můžete nadále používat verzi 27.0, jejíž podpora bude ukončena jako každý rok 30. listopadu 2023 a verzi 28.0 (nebo jakoukoliv další) můžete zakoupit, až to budete potřebovat.

Hlavním důvodem pro urychlení přechodu na novou databázi bylo to, že původní databáze FlashFiler neuměla pracovat s běžnými disky většími než 2TB. Tato velikost disků již začala být celkem běžná, tedy přechod na nový databázový systém začal být nutností.

 Podrobnosti k databázovému systému SQLite v rámci GEUSu 28.0:

  • V programu GEUS je nově použita databáze SQLite. Tím se celý proces importu VFK a práce s vytvořenou databází velice zjednodušil.
  • Z hlediska uživatele se v logice práce téměř nic nemění. Všechny funkce jsou na svých místech jak v programu, tak v logice postupu při tvorbě GP.
  • V rozpracovaných zakázkách otevíraných novou verzí pouze zvolíte originální soubor VFK funkcí „GP-ISKN/ Nastav ISKN...“. Pokud na to zapomenete, program vás sám o to požádá ve chvíli, kdy spustíte nějakou funkci, která databázi ISKN (data z VFK) vyžaduje.
  • Vytvořená databáze ze souboru VFK (soubor DB3) je nyní pojatá pouze jako vnitřní pracovní soubor, viz kapitoly dokumentace „Otevření souboru VFK“, případně „Smazání databáze“.
  • Program GeusISKN již není vůbec zapotřebí! Nicméně na disku zůstává neodinstalovaný, aby ho mohly používat starší verze programu GEUS. Případně lze celý adresář GeusISKN smazat z disku ve Windows.
  • Můžete tedy zapomenout pojmy jako GeusISKN, FFserver (ikona serveru zobrazená vpravo dole na liště), FlashFiler, připojení existující databáze přes GeusISKN atd.
  • V adresáři zakázky již nebude další adresář se spoustou FF2 souborů, ale pouze jeden DB3 soubor přímo v adresáři zakázky. Navíc tento soubor je jen pracovní, viz dokumentace „Otevření souboru VFK“.
  • Ve starších zakázkách můžete soubory FF2 klidně smazat. Pokud zakázku otevřete novou verzí GEUSu, pouze zvolíte originální VFK soubor pomocí funkce „GP-ISKN/ Nastav ISKN...“.
  • Tím také padá omezení velikosti disků na 2TB, kdy původně použitá databáze FlashFiler neuměla s většími disky pracovat.