Dopady změn v aplikaci Nahlížení do KN na GEUS

30.11.2020: Zobrazení celých adres a přiděleného řízení PGP vyřešeno v sestavení GEUS 24.0.7.280. 

 

Vzhledem k tomu, že dne 14.11.2020 došlo na stránkách ČÚZK k předělání aplikace Nahlížení do KN, přestalo v programu GEUS 24.0 fungovat přihlašování do Nahlížení přes účet DP.

 

Z důvodu těchto změn v grafické části programu GEUS 24.0:

- funkce Pomůcky/ Nahlížení do KN zadáním bodu vrací pouze jména, ne adresy vlastníků a to i v případě, kdy uživatel má nastaveno přihlášení do aplikace pomocí účtu DP

- nelze zobrazit přidělené řízení PGP pomocí funkce GP-ISKN/ Odeslání GP - WSGP.../ záložka "Řízení ZPG" -  volba totiž u nepřihlášeného uživatele Nahlížení není dostupná

 

Usilovně pracujeme na opravě a vydání nového sestavení programu GEUS.

 

Dále upozorňujeme, že na stránkách ČÚZK nefunguje stažení ZPMZ přímo z mapy (z GEUSu funkce "Pomůcky/ Zobrazit mapu Nahlížení do KN"). ČÚZK jsme již o nefunkčnosti informovali.
ZPMZ lze získat přes přihlášení do aplikace Nahlížení do KN, kdy po zadání katastrálního území se zobrazí možnost stažení souborů ZPMZ.