Nefunkční Nahlížení do KN v GEUS 25.0 a Geometr 18.0

2.3.2021: Problém vyřešen v GEUS 25.0.2.302 a Geometr 18.0.12.
  
Z důvodu změny struktury nahlížení na stránkách ČÚZK přestaly v programech GEUS a Geometr fungovat následující funkce:
  
V programu GEUS: 
- funkce "Pomůcky/ Nahlížení do KN ČÚZK..." (v grafické části programu) zobrazuje chybové hlášení "Chyba při komunikaci se serverem (metoda POST)...":
20210225_metodaPOST
- funkce "Pomůcky/ Doplnění vlastníka" při zaškrtnutém zdroji dat "Nahlížení do KN" (v grafické části programu) nevypíše vlastníka, ale zobrazí dlouhý řetězec textu:
20210225_doplneni_vlastnika
  
V programu Geometr: 
- funkce "Pomůcky/ Nahlížení do KN..." zobrazuje chybové hlášení "Chyba při komunikaci se serverem (metoda POST)...":
 20210225_metodaPOST
 
V programu GEUS lze k zobrazení informací o parcele využít funkci "Pomůcky/ Nahlížení do KN zadáním bodu" (v grafické části programu).
  
Usilovně pracujeme na opravě a vydání nových sestavení programů GEUS 25.0 a Geometr 18.0.