Limity algoritmu automatického "Naplnění dílů"

Ve funkci Naplnit díly nemusí být všechny díly vždy určeny naprosto přesně se 100% spolehlivostí. Bohužel i v rámci katastrálních map se najdou případy, které plně neodpovídají topologicky čisté kresbě. Například jsme narazili na případy, kdy bod jedné hranice byl jen několik milimetrů od hranice jiné, které nebyl součástí. Občas je tedy obtížné automaticky rozpoznat, kdy se jedná bod na hranici a kdy ne. Tedy bohužel nelze stanovit naprosto jasné tolerance pro automatická řešení takových situací - někdy se jedná o pouhý rozdíl ze zaokrouhlení a někdy jsou to skutečně dva různé body v katastrální mapě vzdálené od sebe právě o 1 cm. Z těchto důvodů je nutné následně zkontrolovat obvody nalezených dílů. K tomu je určena funkce "zvýraznění dílu", tohoto dosáhnete poklepáním (dvojklik) na díl v seznamu. Program zvýrazní obvod dílu a všechny použité body na něm a tak je možné vizuálně zkontrolovat, zda byl díl určen správně a jeho obvod byl veden po správných bodech.

Vazbu na tento algoritmus má nastavení Tolerance při hledání uzavřené plochy, které je přednastavené na 0,005 m a mělo by tak automaticky řešit zaokrouhlování bodů na cm, viz Tolerance při hledání uzavřené plochy. Tuto hodnotu by téměř nemělo být nutné měnit, ale v některých výjimečných případech určité konfigurace kresby KM, může pomoci její zpřísnění třeba až na 0,00001 m nebo naopak může být vhodné jí zvýšit na 0,0071 m (polovina odmocniny ze dvou). Z těchto důvodů je sice přístupná uživateli, ale neukládá se do nastavení a při každém spuštění programu je opět nastavená na 0,005 m. Časem se nám určitě podaří určit tu úplně nejvhodnější toleranci a pak ji v programu přednastavit. Spolehlivost kresby KM se neustále zvětšuje a výjimek ubývá.