Jak použít časové razítko na soubor "Overeni_UOZI.txt.p7s"

Při  odesílání GP přes WSGP v programu GEUS je zapotřebí mít nainstalovanou verzi GEUS 23.0.3.222 a vyšší (instalace zde). 

Proti starším sestavením programu GEUS je rozdíl v tom, že katastr od 1.7.2019 vyžaduje, aby při podpisu ZPMZ bylo časové razítko použito na soubor "Overeni_UOZI.txt.p7s" a proto rozeslal informaci o nutnosti podepisovat soubory ZPMZ pomocí programu KDirSign 4.0. Program GEUS podepisování pomocí programu KDirSign 4.0 nepotřebuje a nevyužívá. Vše je řešeno přímo v něm.

Doporučujeme mít nainstalovanou vždy nejaktuálnější verzi programu GEUS - nyní 23.0.4.228 - instalace zde.

Pozn: Starší verze GEUSu (22.0 a níže) neumožňuje odesílání GP přes WSGP a vše se řeší přes e-mail, zde je tedy vhodné doporučení katastru respektovat a použít také poslední verzi programu KDirSign 4.0.