GEUS a novelizace katastrální vyhlášky k 1.1.2023

Dne 23. 11. 2022 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 346/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2023 - viz stránky ČÚZK
 
V souvislostí s novou úpravou vyhlášky bude během prosince uvolněna nová verze GEUS 27.0.
 
Uživatelé se zaplacenou licenční podporou nemusí nic řešit a mohou pak začít ihned používat verzi 27.0. 
 
Uživatelům verze 26.0 bez licenční podpory vyjdeme vstříc a základní změny požadované v nové úpravě KV promítneme do mimořádného sestavení i této verze. Budou však upraveny pouze tyto požadavky nové úpravy KV:
  • přidána značka "podrobný bod jiný zpřesněný (1,0mm)", včetně ořezu linií
  • doplněny způsoby ochrany nemovitostí (doplněny kódy 40 až 57)