Dopady změn na serverech ČÚZK na uživatele SW GEUS a Geometr

Během velikonočních svátků dojde ke změnám webových služeb WSGP (ukončení podpory WSGP verze 2.8) a k přechodu na VFK verze 6.0 (změna kódování na UTF-8). V článku naleznete informace, jak se tyto změny dotknou uživatelů programů GEUS a Geometr po 14.4.2022.

Ukončení podpory WSGP verze 2.8, nově bude podporována pouze WSGP verze 2.9

Uživatelé programu GEUS 26.0 (jakékoliv sestavení):

V programu GEUS 26.0 (jakékoliv sestavení) se nic nemění, podpora WSGP verze 2.9 je zahrnuta v programu. Tedy i nadále bude možné žádat o podklady pro měření (funkce Podklady měření - WSGP... ) a odesílat GP (funkce Odesílání GP - WSGP...). 

Uživatelé programu GEUS 25.0.7.327 a nižších:

Program GEUS 25.0.7.327 a všechny nižší verze GEUSu obsahují pouze podporu WSGP verze 2.8 (tj. nepodporují WSGP verze 2.9). Tedy po změnách na serveru ČÚZK budou nefunkční Podklady měření - WSGP... (žádost o podklady pro měření) a Odesílání GP - WSGP..., které funkčnost služeb WSGP vyžadují.

Uživatelé programu Geometr:

Pro uživatele programu Geometr (jakékoliv verze) se nic nemění, program Geometr tyto služby nevyužívá.

Přechod na VFK verze 6.0 a změna kódování na UTF-8 (podpora diakritiky)

Uživatelé programu GEUS 26.0:

Vydali jsme nové sestavení programu, ve kterém je podpora VFK verze 6.0 a kódování UTF-8 zavedena. Doporučujeme nainstalovat si nové sestavení GEUS 26.0.3.342 - více informací viz článek: Nové sestavení GEUS 26.0.3.342

Uživatelé programu GEUS 25.0.7.327 a nižších:

Program GEUS 25.0.7.327 a všechny nižší verze GEUSu pracují s VFK verze 5.6 a nižší a kódováním ISO8859-2. ČÚZK zveřejnil aplikaci, která umí konvertovat VFK soubory tam i zpátky. Tedy po konverzi VFK souboru zaslaného KP nebude problém importovat zkonvertované nové VFK do starých verzí GEUSu. Stejně tak by neměl být problém VFK soubor vyexportovaný ze starších verzí GEUSu konvertovat do kódování UTF-8. Konverzní aplikace je přístupná na adrese https://konverzevfk.cuzk.cz/ . Aplikace by měla být přístupná na přechodnou dobu - více viz stránky ČÚZK.

Uživatelé programu Geometr:

Uživatelé programu Geometr 19.0 mají podporu VFK verze 6.0 a kódování UTF-8 v ceně programu. Pokud by se vyskytly problémy s kódováním, kontaktujte nás.

Ve starších verzích programu Geometr není podpora zahrnuta. Stejně jako u starších verzí programu GEUS bude možné použít konverzní aplikaci. 

 

V případě jakýchkoliv nejasností volejte technickou podporu 212 248 048.