Dopady změn na serverech ČÚZK na GEUS 25.0 a Geometr 19.0

Tento víkend došlo na ČÚZK ke změnám webových služeb WSGP a WSDP - viz článek Přerušení provozu Webových služeb pro geodety 5.11- 7.11.2021

Ověřili jsme, že funkce "Podklady měření - WSGP..." a "Odesílání GP - WSGP...." jsou v posledním sestavení GEUS 25.0.5.323 funkční.

Ve všech starších sestaveních včetně 25.0.4.322 (tedy i GEUS 24.0 a všechny starší verze) jsou nyní tyto funkce programů buď fukčně omezené nebo plně nefunkční.

Změna v aplikaci "Nahlížení do KN"

Bohužel došlo i k nějakým změnám v aplikaci "Nahlížení do KN". Proto bude nutné provést úpravy programů GEUS i GEOMETR, které budou na současné změny reagovat. Viz popis jednotlivých funkcí níže.

Na řešení se intenzivně pracuje!

GEUS 25.0 a "Nahlížení do KN" po 7.11.2021

posledním / nejnovějším sestavení programu GEUS 25.0.5.323 jsou nyní omezené / nefunkční tyto funkce související s "Nahlížení do KN":

- "Pomůcky/ Nahlížení do KN ČÚZK..."- funkce nevrací vlastníka

- "Pomůcky/ Nahlížení do KN zadáním bodu", zobrazení dotazu "Okno GEUSu" - funkce nevrací vlastníka

- "Pomůcky/ Doplnění vlastníka", zdroj dat "Nahlížení do KN" - funkce vrací: "Nedohledán vlastník parcely, pravděpodobně parcela není zapsána na LV."

Dočasné provizorní řešení:

Nahlížení lze v GEUSu 25.0.5.323 obejít zatím tak, že použijete funkci "Pomůcky/ Nahlížení do KN zadáním bodu" s tím, že dotaz necháte zobrazit "Ze stránek ČÚZK". Dotaz se zobrazí do prohlížeče. Aby se Vám zobrazil v prohlížeči i vlastník, je potřeba být v prohlížeči přihlášen.

Funkce "Pomůcky/ Doplnění vlastníka" v tuto chvíli vrací vlastníka pouze v případě, že zvolíte zdroj dat "Databáze ISKN". Podmínkou je samozřejmě, že daná parcela musí být v databázi "GeusISKN" (ta je importována do zakázky z VFK pomocí GeusISKN).

Geometr 19.0 a "Nahlížení do KN" po 7.11.2021

V programu Geometr 19.0.04 bude nutná úprava funkce "Pomůcky/ Nahlížení do KN...", které nyní nevrací vlastníka. Toto nelze v Geometru nijak obejít.

 

Omlouváme se za komplikace. Usilovně pracujeme na vydání nového sestavení programu GEUS a Geometr, které bude tyto problémy řešit.