Chystané změny WSGP od 26.4.2024 a jejich vliv na GEUS

ČÚZK na svých stránkách informuje, že dne 26.4.2024 bude ukončen provoz webových služeb pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů verze 2.9. Od tohoto data bude v provozu pouze nová verze 2.10 webové služby pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů. Viz: WSGP - Nová verze služeb 2.10 a ukončení provozu služeb verze 2.9

Dále se připravuje změna názvu textového souboru podle § 18 odst. 4 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon o zeměměřictví, z "Overeni_UOZI" a příponu *.txt na název "Overeni" a příponu *.txt - viz: Změna názvu textového souboru ověření

Tyto změny ze strany ČÚZK budou mít vliv na některé funkce v GEUSu - konkrétně na funkčnost Získávání podkladů WSGP a podepisování souborů ZPMZ.

Uživatelé GEUS 28.0: Připravujeme pro Vás aktualizaci programu, která bude z důvodu "ostrého přechodu" z jedné verze WSGP na druhou uvolněna až poté, co ČÚZK přejde na novou verzi WSGP (ČÚZK totiž neplánuje přechodné období, během kterého by fungovaly současně obě verze). 

Uživatelé starších verzí programu GEUS (27.0 a níže): Tyto verze již nejsou dále podporovány, změny do nich zavádět nebudeme. Pro uživatele nabízíme možnost zakoupit upgrade - viz ceník.