Dočasná nedostupnost některých "internetových" funkcí v GEUSu

Z důvodu změn na serverech ČÚZK přestaly v GEUSu fungovat tyto funkce:
 
- funkce "Soubor - Import - RÚIAN..." (v grafické části programu)
- funkce "Body - Doplnit/Porovnat výšku bodu dle digitálního modelu" (v grafické části programu)
- přepínač "Zjistit výšku bodu z DM" ve funkci "Výpočty - Souřadnice bodu" (v grafické části programu)
- funkce "Doplň výšku přes DMR 5G" (funkce z lokálního menu editační tabulky seznamu)
- funkce "Označeným bodům doplnit výšky z DMR 5G" (funkce z lokálního menu editační tabulky seznamu)
 
Pracujeme na opravě, během příštího týdne (2. až 6.9.) uvolníme nové sestavení programu GEUS, které bude tyto problémy řešit.