Nefunkční WMS služba "Bodové pole" v GEUS 25.0.2.302

13.4.2021: Změny zapracovány v GEUS 25.0.3.309.

Z důvodu změny WMS služby "Bodové pole" přestaly v programech GEUS fungovat některé funkce, které tuto službu využívají.

Konkrétně se jedná o tyto funkce:

- funkce "Soubor/ Mapové služby WMS.../ Bodové pole" (v grafické části programu) zobrazuje chybové hlášení "Chyba při stahování rastru. Access violation...":

01_chyba_WMS_bodove_pole

- funkce "Kreslit/ Rastr z internetu/ Bodové pole" (v grafické části programu) zobrazuje chybové hlášení "Chyba při stahování rastru: nepodařilo se stáhnout blok 0,0.":

02_chyba_kreslit_bodove_pole

- funkce "Pomůcky/ Geodetické údaje přes WMS..." (v grafické části programu) zobrazuje na liště informaci "Nelze provést dotaz na WMS info":

03_chyba_mapove_sluzby_WMS

- funkce  "Zkontroluj údaje bodu přes WMS" (místní menu pod pravým tlačítkem myši v seznamu souřadnic) a "Nástroje/ Kontrola vybraných bodů přes WMS" (v seznamu souřadnic) zobrazuje chybové hlášení "Bod nenalezen!":

04_chyba_kontrola_pres_WMS

 

Usilovně pracujeme na zapracování těchto změn do programu a vydání nového sestavení programu GEUS 25.0.