Nefunkční funkce využívající "bodová pole" v GEUSu

16.6.2020: Problém vyřešen v sestavení GEUS 24.0.4.266. 
 
Z důvodu změn na serverech ČÚZK, konkrétně úpravy prohlížecí služby WMS – Bodová pole, přestaly v GEUSu fungovat funkce s tím související. 
 
Konkrétně se jedná o tyto funkce: 
1) "Nástroje / Kontrola vybraných bodů přes WMS" (funkce v seznamu souřadnic)
2) "Zkontroluj údaje bodu přes WMS" (funkce v seznamu souřadnic)
3) "Kreslit / Rastr z internetu/ typ mapy "Bodové pole"" (v grafické části programu)
4) "Soubor / Mapové služby WMS... / typ rastru "Bodové pole"" (v grafické části programu)
5) "Pomůcky/ Geodetické údaje přes WMS" (v grafické části programu)
 
Usilovně pracujeme na opravě, nové sestavení programu bude uvolněno během následujících dní.