Jak vytvořit PDF/A soubor s kombinací formátů A3 a A4

K vytvoření PDF/A soubor s kombinací formátů A3 a A4 lze použít PDF Creator. Nejnovější verze PDFCreatoru od 5.1.x má k dispozici volbu "Merge", která se zobrazí při při pokusu o uložení další strany do souboru PDF, který už na disku existuje. Tím lze připojit k PDF souboru rozdílný formát stránky (včetně rozdílné orientace).

 Více viz krátké video:

Instalaci aktuální verze PDF Creator lze stáhnout zde: free verze PDF Creator

Při instalaci Free verze je vhodné vypnout instalaci trial verze produktu PDF Architect, který pro funkci virtuální tiskárny není zapotřebí (během instalace tedy odškrtněte PDF Architect). Nakonec se instalace ještě snaží vnutit Avast, zde je třeba dát nesmyslné tlačítko "Pokles" místo zrušit.