GEUSnet

GEUS software GEUSw@re Technická podpora Kde nás najdete...
GEUS obchod ePodpora-eSupport Ke stažení Kontakty

Domů
Zpět
GeusNET - protokol

Obchod:
+ 420 251 555 556
Technická podpora:
+420 212 248 048

geus@geus.cz

Kontakty

table_bull.GIF (1028 bytes) GEUSnet
bulletNadstavba programu GEUS pro poloautomatický výpočet polygonových pořadů a geodetických sítí přímo z dat měřených totálními stanicemi.
bulletProgram nelze používat bez základního programu GEUS (DOS nebo Windows verze).
bulletVerze pro DOS je 2.0. Verze pro Windows je 3.0.
bulletOn-line nápověda programu ve formě www stránek je k dispozici zde_button.gif (1291 bytes).
bulletPříručka ve formě jedné www stránky je k dispozici zde_button.gif (1291 bytes). Pozor jedná se o soubor o velikosti cca 265KB.
table_bull.GIF (1028 bytes)Popis GeusNETu


Stanoviska a polygony v téměř každé zakázce tvoří geodetickou sít:
Polygony a lokální geodetickou síť zpracovává a vyrovnává program
GeusNET.

Celý výpočet včetně vyrovnání metodou MNČ probíhá automaticky přímo z dat měřených v terénu a nepředpokládá se podrobná znalost problematiky.
GeusNET je nadstavba programu GEUS verze 6.0 a vyšší. Nadstavba rozšiřuje program o možnost výpočtu stanovisek v celé zakázce najednou s využitím všech nadbytečných měření. Provedeno je jak polohové tak výškové vyrovnání.
Že je výpočet a vyrovnání geodetické sítě složité? Že je vhodné pouze pro velice přesná měření a vědeckou práci? Zde je několik argumentu pro používání této metody v běžné měřické praxi:

1. V téměř každé vetší a někdy i menší zakázce je nutné měřit alespoň jeden jednoduchý polygonový pořad. Pokud až dosud nevlastníte nějaký program pro vyrovnání geodetických sítí, musíte polygonový pořad pracně počítat nějakým programem na PC nebo v horším případě i na kalkulačce. Pokud měřené údaje odpovídají přesně jednomu ze základních typu polygonových poradu, jedná se o problém celkem jednoduchý. Většinou se však asi snažíte v terénu změřit co nejvíce nadbytečných měření, které však při klasickém vyrovnání lze použít pouze k výpočtu kontrolních hodnot. Příkladem muže být třeba věž kostela, na kterou byl změřen směr na každém stanovisku v polygonu. Při klasickém výpočtu lze pouze "ručně" porovnat směrník vypočtený z vyrovnaných souřadnic se směrníkem určeným při výpočtu poradu. Ještě složitější situace nastane, pokud se polygonové porady všelijak "proplétají". Při výpočtu jednou cestou polygon vychází, druhou také, ale třetí ne. Kde je chyba? Jaký je odhad přesnosti polohy jednotlivých bodu? Byla dodržena požadovaná přesnost všech bodu? Toto vše řeší výpočet stanovisek pomocí vyrovnání vázané sítě metodou nejmenších ctvercu - MNČ.

2. Program GeusNET provádí celý výpočet téměř automatizovaně a nevyžaduje žádnou speciální přípravu dat naměřených v terénu ani speciální znalosti o vyrovnání MNČ. Stačí pouze dodržet několik pravidel pro registraci dat v terénu. Při zpracování zadáte pouze střední chybu měřených směrů a hodnoty charakterizující přesnost Vašeho dálkoměru (např. +/-3mm + 2ppm*D). Vstupem do výpočtu jsou přímo data v souboru přenesená z nějakého elektronického záznamníku (lze je však zadat i ručně pomocí textového editoru) a mohou obsahovat celé měření včetně podrobných bodů. Lze použít všechny formáty dat, které je schopen zpracovat program GEUS.
Popis funkce programu: V podstatě se jedná o vyrovnání vázané sítě metodou nejmenších čtverců - MNČ, přičemž je odděleno vyrovnání polohové (výsledkem jsou vyrovnané souřadnice Y a X, vyrovnané směry a délky) a výškové (vyrovnané výšky Z a vyrovnaná převýšení).

Přibližné souřadnice a výšky určovaných bodu si program sám vypočte z měřených dat. V průběhu výpočtu je možné ještě upravit střední chyby u jednotlivých směrů a délek. Dále jsou do výpočtu zavedeny kontroly pro odstranění hrubých chyb v měřených údajích. Po výpočtu je možné si prohlédnout a zkontrolovat celou situaci v grafické části programu GEUS.

Postup zpracování zakázky je následující:

Převod dat v souboru do jednotného tvaru PDT. Do jednoho souboru PDT lze převést i více vstupních soboru.
Automatické zpracování dat ze souboru PDT. Program provádí i průměrování hodnot při měření ve skupinách.
Případná oprava středních chyb u jednotlivých směrů a délek.
V zobrazeném seznamu bodu sítě se označí pevné body a případně body, které budou z vyrovnání úplně vynechány.
Polohové vyrovnání - automaticky jsou vypočteny Přibližné souřadnice určovaných bodu a provedeno vyrovnání MNČ..
Výsledkem je protokol o vyrovnání, který obsahuje vyrovnané souřadnice, vyrovnané směry a délky, u všech hodnot jsou uvedeny jejich střední chyby po vyrovnání.
Podobně se provede i vyrovnání výškové.
Po provedení výpočtu se můžete stiskem klávesy F2 přepnout do grafické části programu GEUS, kde je celá situace vykreslena. V obrázku jsou zakresleny pevné a určované body, spojnice označující měřené délky nebo Směry.. Je použito i barevné odlišení.
Maximální počet určovaných bodu je dán dostupnou operační pamětí. Sít o 400 bodech potřebuje volných cca 5MB RAM. Nároky na paměť však rostou kvadraticky s počtem bodu Sítě..
Program je určen spíše pro méně náročné aplikace jako pohodlná, rychlá a hlavně přesnější náhrada výpočtů polygonových pořadů klasickým způsobem. Komplexní vyrovnání geodetických sítí s vysokými nároky na velmi vysokou přesnost, komplexnost analýzy a výstupů o vyrovnání sítě je vyhrazeno podstatně dražším programům.

Cena nadstavby bez DPH:
7.990,- Kč za 1. instalaci
a 3.990,- Kč za každou další pro jednu firmu (fakturační adresu).

GeusNET lze provozovat pouze ve spojení s programem GEUS verze 6.x a vyšší včetně Windows, cena je tedy vlastně příplatkem k programu GEUS.

Vzor výpočetního protokolu z GeusNETu naleznete zde_button2.gif (1291 bytes).

 

Domů ] Zpět ] GEUS ] GEOMETR ] GeusTrans 2014 ] [ GEUSnet ] PsionGEUS ] Technická podpora ] Nabídka školení ] Množstevní slevy ] Licenční smlouva ]

GEUS ware s.r.o., Na Laurové 5, 150 00 Praha 5
geus@geus.cz
Copyright ©
2011 GEUS ware s.r.o.